af  Sandra Goodman, Ph.D. og Lisa Saffron

orange_blomst

Der lægges meget vægt på miljømæssige faktorer i  forebyggelse og behandling af astma. Men den betydningsfulde rolle vejrtrækning spiller, er ikke tilstrækkeligt anerkendt som en terapeutisk mulighed.Nylige forsøg med vejrtrækningsteknikker, kropsholdning, afslapning og stressreduktion bekræfter deres betydning i behandlingen af astma og lungesygdomme.

I en undersøgelse udført i Holland (Cambach et al 1997), sammenlignede forskere et to x 3-måneders program for folk med astma og kronisk obstruktiv lungesygdom. Udgangspunktet for målingerne blev foretaget på baggrund af deres motions niveau og livskvalitet. Patienterne blev tilfældigt udvalgt til en af de to behandlingsprogrammer og derefter efter 3 måneder, gik de over til det andet program. Det første program omfattede kun standard medicinsk behandling.

Det program omfattede intensiv motionstræning med fysioterapeuter, patient undervisning, gendannelse af optimal vejrtrækning, slim løsning, afspændingsteknikker og rekreative aktiviteter samt medicinsk behandling. Efter 3 måneder og efter 6 måneder, havde patienterne i træningsprogrammet væsentligt forbedret både deres udholdenheds tolerance og deres livskvalitet sammenlignet med patienter, som kun havde modtaget medicinsk behandling. Dette forsøg viser værdien af et rehabiliteringsprogram, der omfatter vejrtrækning og motion for mennesker med astma og kronisk obstruktiv lungesygdom.

Effektiviteten af træningen i en bestemt vejrtrækningsteknik blev evalueret af franske forskere. De bekræftede, at der er fordele ved at træne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom og for børn med astma i vejrtræknings-teknikker. I undersøgelsen af patienter med lungesygdomme, blev 20 patienter tilfældigt udvalgt til enten en gruppe der der fik træning i vejrtrækningsøvelser eller til en kontrolgruppe (Esteve et al 1996). Dem, der udvælges til vejrtræningsøvelser havde mere end 30 lektioner over en periode på en måned. De blev oplært til at justere hver enkelt åndedræt ved hjælp af visuel feedback på en videoskærm. Forbedringer blev målt ved to testes af lungefunktionen – FEV1 (den forceret eksspiratorisk volumen i første sekund) og af FVC (den forced vital kapacitet). De, der havde fået træning i vejrtræning forbedrede både deres FEV1 og FVC med en femtedel. Dette var en væsentlig forbedring i forhold til kontrolgruppen, men kræver yderligere forskning for at se, hvor længe den fordel varer.

days endI et andet eksperiment, blev15 astmatiske og 15 raske børn  trænet til at tilpasse deres vejrtrækning, efter et program der vistes på en videoskærm.  Score mellem de to grupper var ikke signifikant forskellig. Disse data viste, at frivillig kontrol med respirationsmusklerne  ikke er nedsat hos personer med astma og at deres vejrtrækning kan genoptrænes. (Blanc-Gras et al 1996).

Vejrtrækningsteknikker er en integreret del af yoga og er blev undersøgt i et mindre klinisk forsøg i Indien (Khanam et al 1996). Ni patienter med bronkial astma blev sendt på en ugelang yogalejr. Deres autonome og pulmonale funktioner blev testet både før og efter. Visse afprøvninger af lungefunktionen viste betydelig forbedring, selv om FEV1 og FVC ikke ændrede sig. Af de funktioner der blev undersøgt, bl.a. hvordan det autonome nervesystem responderer, var der et betydeligt fald i hjertefrekvensen i hvile og sympatisk reaktivitet. Dette var forårsaget af afslapning de muskler der er involveret i at trække vejret. Resultaterne viste klart, at patienterne haft stor nytte kort sigt yoga træning.

Påstanden om, at astma er forårsaget af over-vejrtrækning eller hyperventilation er fremsat af den russiske videnskabsmand, Dr. Konstantin Buteyko. Buteyko anbefaler et kursus med øvelser i de vigtigste vejrtrækning mønstre. Disse øvelser fjerner behovet for medicinsk behandling og resulterer i en kur mod astma. Professor Buteyko hævder, at sundhedsproblemer såsom astma, eksem, hovedpine, allergi, panikanfald og høfeber kan skyldes kroppen forsøger at kompensere for manglen på kuldioxid forårsaget af overånding, overvejrtrækning. Kuldioxid er nødvendig for at hjælpe ilten med komme til de celler, hvor der er behov for et velfungerende hvert organ og system i kroppen. Med en ordentligt træning i Buteyko teknikken, kan folk med astma selv forhindre et astma anfald i at opstå. Hvis øvelsernerne følges med omhu, kan teknikken helbrede deres astma. Bogen af Alexander Stalmatski forklarer i teori og praksis denne metode og indeholder en liste med referencer til videnskabelige undersøgelser om betydningen af at trække vejret (Stalmatski 1997).

References

Blanc-Gras N et al. Voluntary control of breathing pattern in asthmatic children. Percept Mot Skills 83 (3 Pt 2): 1384-6. Dec 1996.

Cambach W et al, I. Eur Respir J 10(1):104-13. Jan 1997.

Esteve F et al. The effects of breathing pattern training on ventilatory function in patients with COPD. Biofeedback Self Regul 21 (4):311-21. Dec 1996.

Khanam AA et al. Study of pulmonary and autonomic functions of asthma patients after yoga training. Indian J Physiol Pharmacol 40(4):318-24. Oct 1996

Stalmatski, A, Freedom from Asthma – Buteyko’s revolutionary treatment, Kyle Cathie Ltd, London, 1997.

References

Blanc-Gras N et al. Voluntary control of breathing pattern in asthmatic children. Percept Mot Skills 83 (3 Pt 2): 1384-6. Dec 1996.

Cambach W et al, I. Eur Respir J 10(1):104-13. Jan 1997.

Esteve F et al. The effects of breathing pattern training on ventilatory function in patients with COPD. Biofeedback Self Regul 21 (4):311-21. Dec 1996.

Khanam AA et al. Study of pulmonary and autonomic functions of asthma patients after yoga training. Indian J Physiol Pharmacol 40(4):318-24. Oct 1996

Stalmatski, A, Freedom from Asthma – Buteyko’s revolutionary treatment, Kyle Cathie Ltd, London, 1997.

Pin It on Pinterest

Share This