Når overgangsalderen opstår, vælger mange kvinder at indgå i hormonerstatningsterapi (HRT ell. hormone replacement therapy) i enten kortere eller længere perioder.

Der har været en vis usikkerhed omkring sikkerheden af ​​disse medikamenter, hovedsageligt på grund af rapporter fra Women’s Health Initiative-undersøgelsen, der fordømte terapien som usikker på grund af forbindelser til øget risiko for angina pectoris og brystkræft.

Tilslutning til ​​hormonerstatningsterapien/HRT faldt fra som et resultat af denne omtale. Det blev efterfølgende vist, at risikoen for brystkræft var lav og kun relevant for kvinder med meget lang eksponering for et kombineret HRT-behandlingsprogram, og at østrogen for nogle faktisk kan reducere følsomheden.
For nylig blev disse fund igen modsagt i forskning offentliggjort i British Journal of Cancer, som rapporterede, at kvinder, der tager kombineret hormonudskiftningsterapier/HRT-behandling, er næsten tre gange mere tilbøjelige til at udvikle brystkræft end ikke-brugere, og risiko for at øge risici ved længere HRT-brug.(
Breast Cancer Now Generations Study”  leverede en omfattende opdatering om brug af hormonudskiftningsterapier/HRT, hvilket tyder på, at mange tidligere undersøgelser ikke var så grundige og måske har “undervurderet den øgede risiko for brystkræft med op til 60%” .
Det er vigtigt, at det forhøjede risiko niveau ser ud til at vende tilbage til det normale, når hormonudskiftningsterapier/HRT-brugen bliver afsluttet.

Der menes ikke at være øget risiko for hjertelidelser.

Samlet set er forbindelsen, mellem overgangsalderen og lungesundhed, stadig ikke godt forstået.
På trods af, at der har været et vist forskningsfokus på hormonudskiftningsterapier/HRT, er den underliggende tilstand af overgangsalderen næppe blevet undersøgt.

Den litteratur der findes om hormonudskiftningsterapier/HRT og respiratorisk helbred giver forvirrende resultater.

Forskning i astma og andre respiratoriske symptomer har tendens til at indikere en øget risiko for kvinder, der tager HRT, især ikke-rygere og kvinder med lavere BMI.

Undersøgelser af lungefunktion antyder imidlertid en gavnlig eller i det mindste en neutral forbindelse med HRT.
Som vi så tidligere, modsiger undersøgelser ofte hinanden af ​​forskellige årsager.
Der kan være forskelle i BMI mellem undersøgelsespopulationer, klinisk praksis omkring HRT-brug er ikke altid den samme, typen og varigheden af ​​HRT er forskellig, og der er variationer i undersøgelsesdesign og endda i vurderingen af ​​overgangsalderen.

Der er også komplekse problemer omkring det at skelne virkningerne af HRT fra symptomer på selve overgangsalderen.
Som undersøgelser har forklaret, er det grundlæggende nødvendigt med mere viden om biologiske mekanismer, før det er muligt at vurdere virkelig nøjagtige resultater.

I 2017 fik vi resultaterne af Science Daily nye forskning, der blev præsenteret på European Respiratory Society International Congress. Resultaterne viste, at oral hormonerstatningsterapi kan bremse nedgangen i lungefunktionen hos midaldrende kvinder.
Undersøgelsen fulgte 3.713 kvinder i to årtier i de tidlige 1990’ere og frem til 2010. Her fandt man ud af, at de, der tog HRT i to år eller længere, klarede sig bedre på lungefunktionstest end kvinder, der aldrig havde taget HRT. Lungefunktion er bedst i midten af ​​tyverne. Fra da af falder det trinvist. En ting, der fremskynder lungeforfald, er overgangsalderen – hvilket rejser spørgsmålet, om HRT i det mindste delvist modvirke det?

Kvindernes lungesundhed blev testet i starten af ​​undersøgelsen og igen 20 år senere. Den anvendte måling var forced vital capacity (FVC), som vurderer den luftmængde, der kan udåndes fra lungerne efter at have taget det dybeste mulige åndedræt.
Kvinder, der brugte HRT, mistede i gennemsnit 46 ml mindre lungevolumen i løbet af 20-årsperioden end dem, der aldrig havde taget det.
For at sætte dette resultat i sammenhæng er 46 ml omtrent den mængde lungevolumen, der ville gå tabt hos en kvinde, der der har røget en cigaretpakke hver dag i tre år.
Forskere  mener, at dette sandsynligvis
ikke vil være klinisk signifikant for raske kvinder, men for kvinder med luftvejsforstyrrelser kan faldet i lungefunktion føre til øget åndenød og træthed, nedsat evne til at arbejde og dårligere livskvalitet.

Undersøgelsen ikke går ind hverken for eller imod HRT, Resultaterne viser vigtigheden af ​​kvindelige kønshormoner for opretholdelsen af ​​sunde lunger hos midaldrende kvinder.
Denne forskning tilføjer en andet brik i puslespillet til forståelse af forholdet mellem overgangsalderen og lungesundhed.
Faktum er, at kvinder og deres læger skal have bedre informationer om de sundhedsmæssige ændringer, der sker efter overgangsalderen.
Kvinder med eksisterende respiratoriske tilstande som f.eks. astma skal overvåges nøje under overgangsalderen, og rådgivning om hvilken medicin der skal udskrives bør være mere personlig og tage højde for skiftende hormon niveauer.

Jeg har oprettet en lukket gruppe på Facebook for os med interesse i vejrtrækning. Kom og vær med  på Træk Vejret Bevidst & Afslappet.
Jeg håber du vil være med i gruppen og dele ud af dine spørgsmål og erfaringer.

Hvis du “bare” vil have et par tips i ny og næ, er du meget velkommen til at besøge mig på Facebook Træk Vejret Kontrolleret & Bevidst 

Hvis du har venner, familie og kollegaer du tror kunne have glæde af at bliver opdateret omkring vejrtrækning vil jeg være taknemmelig hvis du deler.

Du er også meget velkommen til at dele dine tanker med mig.

Giv din vejrtrækning et tjek

Har du en mistanke om, at din vejrtrækning ikke er helt som den skal være, vil jeg gerne hjælpe dig.
Jeg hjælper mennesker der hyperventilerer, overventilere, overånder – kært barn har mange navne. Mange gange hedder det også kronisk, skjult hyperventilations-syndrom. Det er når det er svært at sætte fingeren lige på der hvor årsag/virkning er svær at finde. Det oplagte og på ingen måde skjulte, kunne være astma, KOL, allergier, forhøjet blodtryk, søvnapnø og andre lidelser der har forbindelse med åndedrættet.

Metoden henvender sig til både børn, unge, voksne og ældre med vejrtrækningsproblemer fordi øvelserne bliver tilpasset til lige præcis dit behov!

Det er mere end 15 år siden jeg begyndte at arbejde efter den metode der hedder Buteyko åndedrætsmetoden, den arbejder jeg stadig med og kombinerer den nu med CapnoTraining. Når jeg bruger en CapnoTrainer kan både du og jeg se på din vejrtrækning fra åndedræt til åndedræt. Så får vi vished for, om den opfylder de rent fysiologiske normer.
Den viden sætter dig i stand til at få mere ud af din sport og motion. Eller bare en væsentlig øget livskvalitet og sidst men ikke mindst være aktiv med dine børn, børnebørn, blive en bedre motionist.

Et besøg hos mig erstatter ikke besøget hos din læge. Får du medicin skal du huske at rette dig efter de anvisninger du har fået af din læge.

Slå på tråden, den trådløse 40403401 eller send mig en mail på mailto:lwb@astmacare.dk

Pin It on Pinterest

Share This