Statistikker tyder på, at titusinder af mennesker over hele verden lider af omfattende, markante misforståede symptomer.

Gener som følge af indlærte dysfunktionelle vejrtrækninger.

Faktisk er det mellem 10% og 25% af USA’s befolkning!

Desværre bliver disse vaner sjældent identificeret af praktiserende læger.
Opfattelsen er ofte at vejrtræknings vanerne og deres virkninger fejlagtigt stammer fra andre årsager. Derfor bliver deres beslutninger ofte at fokusere på symptomer snarere end på årsager.

Vi har alle vejrtrækningsvaner

Når vaner er dysfunktionelle, kan de i den grad bringe din sundhed og ydeevne i fare.

De fleste mennesker er dog sjældent opmærksomme på mange af disse (u)vaner. Og derfor heller ikke på de mulige alvorlige virkninger (symptomer). Eller deres indvirkning og betydning på sundhedsspørgsmål.

Dysfunktionelle vejrtrækningsvaner kan ændre fysiologien dybt og med omgående virkning. Det fører til forstyrret ekstracellulær pH (blodplasma, lymfe), de-regulerer elektrolytbalancen (https://da.wikipedia.org/wiki/Elektrolytbalance), og bringer blodgennemstrømningen i farer. Det går også ud over muskelfunktion, giver forstyrrelser i det autonome nervesystem, der opstår forstyrrelser i centralnervesystemet. Foruden at det rent anatomisk kan give skader (f.eks. skæve tænder).

Disse vidtrækkende fysiologiske forandringer kan direkte udløse og forværre, eller forårsage en bred vifte af følgende symptomer:

 • følelsesmæssige (angst, vrede),
 • kognitiv (opmærksomhed, læring),
 • adfærdsmæssig (offentlig optræden, eksamen) og
 • fysisk (smerte, astma) symptomer og mangler, der kan have alvorlig indflydelse på dig.

Disse symptomer og mangler kan være meget overvældende.
De kommer snigende og luskende, især fordi du ikke ved, hvor de kommer fra.

Denne kendsgerning er rigt illustreret ved talrige undersøgelser, der tyder på, at op til 60% af ambulancekørslen i store amerikanske byer er et resultat af akutte symptomer, der bliver udløst af dysfunktionelle vejrtrækningsvaner.

Fysiske symptomer kan omfatte:

 • manglende evne til at fokusere
 • kvalme
 • hovedpine (nedsat cerebral glucose)
 • svimmelhed (nedsat cerebralt oxygen)
 • prikken
 • følelsesløshed
 • sløret syn
 • muskelkramper
 • øget luftvejsresistens
 • luftsult
 • hjerteændringer
 • øget modtagelighed for sanseindtryk og
 • nedsat smerte tærskel.

 

Psykologiske forandringer kan omfatte (afhængigt af personen):

 • ADD (forstyrrelse af opmærksomheden)
 • øget emotionalitet (fx let til gråd)
 • angst
 • panik
 • manglende forbundethed
 • traumatiske minder
 • nedsat indlæringsevne
 • ændringer i selvværd
 • og endda personlighedsændringer

 

Et vigtigt eksempel på en dysfunktionel vane er overventilering, hyperventilation, overånding, kært barn har mange navne.

Det vil sige at trække vejret på en måde der fører til mangel af kuldioxid (hypokapnia) i ekstracellulære kropsvæsker, såsom blodplasma.

Vi har brug for kuldioxid (CO2) i vores krop for at være sunde, ikke for meget og ikke for lidt.

Når vi har for lidt CO2, forstyrrer vi blodplasmaets pH og det bliver for alkalisk (basisk). Det vil sige, vi lider af respiratorisk alkalose eller hypokapni.

Konsekvensen er symptomer og mangler.

Nogle på kort sigt og andre langsigtede. Mange symptomer er subtile og igen andre er omfattende og foruroligende.

Den mekaniske del af vejrtrækningen hvor muskler, som f.eks. mellemgulvet virker normalt i overensstemmelse med krav til åndedrættets kemi (fx blodplasma-pH, CO2, oxygen).

Det sker normalt automatisk i overensstemmelse med respiratoriske refleksmekanismer. Når du har dysfunktionelle vaner kan du selv nemt komme i at gå i vejen for din egen vejrtrækning!

Det er når du forsøger at regulere vejrtrækningen i stedet for blot at tillade den.

Hele humlen ligger gemt i ”at tillade vejrtrækningen” – på ingen måde at forsøge at kontrollere den!
Det kan du lære.
Selv om det kan virke svært til at begynde med.

Hvis du mener, at du har en dysfunktionel vejrtrækning vil jeg meget gerne hjælpe dig på vej til at lære ”at tillade vejrtrækningen” frem for at kontrollere den.
Vi skal afmontere nogle af dine uvaner og sætte sunde produktive vaner i stedet.

 

Pin It on Pinterest

Share This