Selvom vi ofte forbinder hjerteslag med rytme og måske tror, ​​at et absolut regelmæssigt hjerteslag er sundt, er hjerteslag ikke alle ens.
Faktisk ændrer de sig konstant, og jo mere sammenhængende udsvingene er i hastighed og intensitet, jo sundere er du sandsynligvis, både mentalt og fysisk.

Hjertet er ikke en metronom
Dens svingninger er komplekse og ændrer sig konstant. Det kardiovaskulære system skal tilpasse sig ydre og indre stimuli for at opretholde homeostase.

Heart Rate Variability (HRV) måler forskellen mellem på hinanden følgende hjerteslag.
I kliniske omgivelser tages aflæsninger med millisekund ved hjælp af et EKG-signal. Med moderne teknologi kan du nu måle din egen HRV ved hjælp af et smartur eller en anden bærbar fitness-tracker. Resultater præsenteres som tidsseriedata, en måde at registrere information indsamlet over en periode for at vise variationer inden for denne givne periode. Daglige høj- og lavdata er en velkendt brug af en datatidsserie. Brugen af ​​HRV som en objektiv indikator for fitness og modstandsdygtighed har vundet indpas blandt fitness-entusiaster.
Selvom mange mennesker nyder at bruge gadgets og apps til at måle deres egen HRV, så husk, at teknologien ikke ændrer HRV, den giver blot de oplysninger, der giver dig mulighed for at vurdere det!

HRV styres overvejende af det autonome nervesystem (ANS).
Voksende beviser forbinder en ANS-ubalance med en højere forekomst af sygdom og død, hvilket gør HRV til et nyttigt værktøj til at forudsige og vurdere sygdom.

Når du er i kamp eller flugt, ændres HRV
Efterhånden som systemet genopretter homeostase, falder disse ændringer til ro. Hvorimod hvis kroppen er under konstant stress, bliver pulsen mindre modstandsdygtig og mindre fleksibel. Variationen mellem svingningerne falder, og kroppen kan ikke skifte gear så let. Den potentielle påvirkning er massiv. Fordi lavere HRV kan være forårsaget af stress, påvirker følelsesmæssige bekymringer og kronisk stress direkte velvære. Undersøgelser peger for eksempel på, at stress øger risikoen for hjerteanfald hos mennesker, der ikke tidligere har haft hjertesygdomme, og at følelser som vrede, fjendtlighed og aggressivitet kan bidrage til koronararteriesygdom, hjertesygdomme.

HRV falder markant med dårligt helbred. Mennesker, der er følelsesmæssigt syge, ældre eller mindre fysisk aktive, har ofte en lavere HRV. Høje koncentrationer af kortisol er forbundet med lavt HRV, og HRV er et etableret værktøj til at diagnosticere diabetisk neuropati, den nerveskade, ofte på ben og fødder, som diabetikere lider af. Der er også fundet sammenhænge mellem ændringer i HRV og mange tilstande med høj dødelighed, herunder hjertesygdomme, kræft, slagtilfælde, Alzheimers, diabetes, kroniske nedre luftvejssygdomme og forsætlig selvskade.

Lavt HRV er relateret til en lang række fysiske og psykiske sygdomme og en lavere forventet levetid. Selv stress forårsaget af en enkelt væsentlig livsbegivenhed kan have en indflydelse. Forskere, der kiggede på fraskiltes helbred, opdagede, at deltagere, der havde gået gennem et ægteskab, havde en lavere hvile-HRV end dem, der var gift. Forstyrrelsen, forårsaget af skilsmisse, gjorde faktisk disse mennesker mindre sunde.

Mens lav HRV er forbundet med sygdom, er mennesker med høj HRV sandsynligvis sundere, både fysisk og mentalt.
Alt dette forklarer, hvorfor nogle mennesker synes at være mere modstandsdygtige over for stress, bedre i stand til at klare udfordrende situationer og tage vanskeligheder i opløbet, mens andre kommer ud af balance.
Forskere har hidtil undladt at finde tilfredsstillende svar om genetikken i stressreaktionen, men arvelige tilstande kan helt sikkert bidrage til sundhedsaspekter, der resulterer i lav HRV. For eksempel har undersøgelser vist, at vagal tonus overføres fra mor til barn. Mødre, der er deprimerede, angste og vrede under deres graviditet, har lavere vagal aktivitet. Når babyen er født, udviser han eller hun også en lav vagal tone.

Den gode nyhed er, at det er muligt at opbygge en bedre vagal tone.
Bare en advarsel: det er ikke altid bedre at øge vagus tonus.
For eksempel kan parasympatisk hyperaktivitet forekomme hos atleter, der overtræner. Adskillige undersøgelser indikerer, at symptomer på ”at overgøre træning” kan være relateret til nedregulering af det sympatiske og/eller ændringer i balancen mellem vagal og sympatisk tonus. Dette kan forårsage træthed og påvirke præstationen negativt i perioder med regelmæssig konkurrence. Nøglen er at optimere HRV, ikke bare blindt øge den. Langsom vejrtrækning med 4,5 til 6,5 vejrtrækninger i minuttet har vist sig at optimere sympathovagal balance, hvilket skaber en ideel balance mellem de to grene af det autonome nervesystem.
Symathovagal balance beskriver vekselvirkningen mellem det sympatiske nervesystem og vagus nerven.

Dette kan afstedkomme kronisk træthedssyndrom og på en uhensigtsmæssig måde påvirke resultatet i perioder under almindelig konkurrence. Nøglen er at optimere HRV og ikke kun blindt forøge det. Langsom vejrtrækning med mellem 4,5 til 6,5 vejrtrækninger i minuttet viser at optimere den symathovagale balance ved at skabe en ideel balance mellem det autonome nervesystems to grene.

Fordi det er tæt forbundet med driften af ​​ANS, især den parasympatiske gren (PNS), betragtes HRV som et pålideligt mål for, hvor godt vagusnerven fungerer, det vil sige vagustonus. Forskere mener, at vagal tone i hjertet danner en af ​​forbindelserne mellem vejrtrækning og følelser. Det er påvirket af åndedrættet og er essentielt for stimuleringen af vagusnerven, som er tæt knyttet til aspekter af de mellemmenneskelige forbindelser såsom følelsesmæssig regulering, reaktivitet, udtryksfuldhed, empati og tilknytning. I den anden ende af det følelsesmæssige register er dysfunktion af ANS fælles for mennesker, der lider af angst, depression, PTSD, panikangst og andre stress-relaterede mentale og fysiske tilstande. Der er endda fundet paralleller mellem vagal tonus og kognitive funktioner såsom visuel genkendelseshukommelse og årvågenhed. HRV, brugt som et mål for vagus tonus, giver læger en måde fysisk at kvantificere stress og sårbarhed over for stress. Det betyder, at stress kan defineres ved dens effekt på funktionen af systemer som hjertet, snarere end blot på den måde, en udfordrende livsbegivenhed får dig til at føle.

Læs i næste ugen om: RSA, Respiratory Sinus Arrhytmia, også kendt som Respiratorisk sinusarytmi: Hjerte-vejrtræknings forbindelsen

Jeg har oprettet en lukket gruppe på Facebook for os med interesse i vejrtrækning. Kom og vær med  på Træk Vejret Bevidst & Afslappet.
Jeg håber du vil være med i gruppen og dele ud af dine spørgsmål og erfaringer.

Hvis du “bare” vil have et par tips i ny og næ, er du meget velkommen til at besøge mig på Facebook Træk Vejret Kontrolleret & Bevidst 

Hvis du har venner, familie og kollegaer du tror kunne have glæde af at bliver opdateret omkring vejrtrækning vil jeg være taknemmelig hvis du deler.

Du er også meget velkommen til at dele dine tanker med mig.

Giv din vejrtrækning et tjek

Har du en mistanke om, at din vejrtrækning ikke er helt som den skal være, vil jeg gerne hjælpe dig.
Jeg hjælper mennesker der hyperventilerer, overventilere, overånder – kært barn har mange navne. Mange gange hedder det også kronisk, skjult hyperventilations-syndrom. Det er når det er svært at sætte fingeren lige på der hvor årsag/virkning er svær at finde. Det oplagte og på ingen måde skjulte, kunne være astma, KOL, allergier, forhøjet blodtryk, søvnapnø og andre lidelser der har forbindelse med åndedrættet.

Metoden henvender sig til både børn, unge, voksne og ældre med vejrtrækningsproblemer fordi øvelserne bliver tilpasset til lige præcis dit behov!

Det er mere end 15 år siden jeg begyndte at arbejde efter den metode der hedder Buteyko åndedrætsmetoden, den arbejder jeg stadig med og kombinerer den med CapnoTraining. Når jeg bruger en CapnoTrainer kan både du og jeg se på din vejrtrækning fra åndedræt til åndedræt. Så får vi vished for, om den opfylder de rent fysiologiske normer.
Den viden sætter dig i stand til at få mere ud af din sport og motion. Eller bare en væsentlig øget livskvalitet og sidst men ikke mindst være aktiv med dine børn, børnebørn, blive en bedre motionist.

Et besøg hos mig erstatter ikke besøget hos din læge. Får du medicin skal du huske at rette dig efter de anvisninger du har fået af din læge.

Slå på tråden, den trådløse 40403401 eller send mig en mail på lwb@astmacare.dk

Pin It on Pinterest

Share This