Jeg begynder at fatte en smule håb for os med KOL! Måske lyder stamcelleterapi for håbefuldt – jeg kan godt lide at se på muligheder!
Måske bliver det også en mulighed for danske patienter?

Der er fire behandlingssteder.
De ligger i hhv. Tamps, Scottsdale, Nashville og Pittsburg. Fælles for stederne er, at de hjælper mennesker med KOL ved hjælp af stamceller fra deres egen krop.
Uheldigvis ligger de alle i USA.
En af de patienter, Gary, der har gennemgået behandlingen, fortæller i en pressemeddelelse:

”Jeg bliver ikke syg så meget som jeg plejede”.
“Jeg har ingen inflammation.”
”Behandlingen har virkelig virket.”
”Det har været rigtigt godt for mig.”

KOL er en lungesygdom med tiltagende vanskelighed i at trække vejret.
De to former for KOL der blev undersøgt var emfysem og kronisk bronkitis.

Der er for øjeblikket ingen helbredelse for KOL

Der er en behandlingsmulighed som f.eks. stamcellebehandling som måske kan forhindre yderligere skade og forbedre livskvaliteten for mennesker med KOL.
Et pilotprojekt viser, at 82% af patienterne med KOL havde en forbedring i deres livskvalitet efter stamcellebehandlingen. Der var samtidig meget stor variation i niveauet af oplevet forbedring fra patient til patient.

”Når vi laver forsøg bruger vi standardiserede behandlingsmetoder på unikke individuelle mennesker. Derfor varierer responsen på behandlingen” siger dr. Coleman fra Lung Institut i Nashville.
Netop den udtalelse er jeg virkelig glad for – ja, vi er unikke individuelle mennesker. Og så lyder det også lidt som behandlere indenfor KAM (komplementær alternativ medicin) området ville have udtrykt det!

Stamcelleterapi er en strategi som introducerer stamceller til ødelagt væv for at behandle lidelser eller skader. Behandlingen har potentialet til at ændre og mildne lidelser. Denne terapiform kan måske afhjælpe KOL symptomer men det er ikke en behandlingsform der kan helbrede kroniske lungelidelser.

Nogle gange vil du stadig opleve en opflamning af sygdommen hvor du så må slå bremserne i for en tid. Det er ikke en mirakel kur. Det er ikke noget som du får den ene dag, og så er du kureret den næste. For nogle mennesker er stamcelleterapi den bedst mulige tilgængelige behandlingsmulighed for øjeblikket. Der er langt endnu før det bliver en rutine behandling.

Det er kendetegnene for mange mennesker med KOL, at de har svært ved at gå selv korte distancer og særligt udsatte for forskellige sygdomme. I særdeleshed lungebetændelser. Mange KOL patienter behøver ilt 24/7 foruden den daglige medicin. I alvorlige, meget alvorlige tilfælde skal der en lunge-transplantation til. Overlevelsesraten det første år for lungetransplanterede mennesker er 78%. Overlevelsesraten falder efter 3 år til 63% og efter 5 år til 51%.

Nogle patienter oplever forbedringer i lungefunktionen og evnen til at leve et næsten normalt liv. For andre er det på ingen måde en ubetinget succes.

Som jeg har forstået det, er der 3 forskellige hovedtyper stamceller med hver sine egenskaber. Nogle af vores stamceller skal behandles på forskellige måder for at virke.
Det komplicerer processen.
I nogle tilfælde kan det være en mulighed at tilføre stamcellerne til blodet i behandlingen knoglemarvstransplantation. Disse celler finder selv frem til den rigtige ”adresse” og begynder at skabe de celler og væv der er nødvendige. Et af problemerne kan være, at stamcellerne har svært ved at dele sig i tilstrækkeligt antal. I andre tilfælde kan det være nødvendigt at indsprøjte stamcellerne direkte i organet eller vævet som skal behandles.
Så det er en meget kompliceret terapiform. Vævet i lungerne består ligeledes af forskellige celletyper, så det kræver også Sherlock Holmes egenskaber for at få det helt rigtige match.

Indtil den behandlingsform er tilgængelig kan der være hjælp at hente med iltrobotten.

I den daglige kamp for at få reguleret ilttilførslen hos mennesker der er på iltbehandling bliver der arbejdet på en ny type hjælp. I stedet for den manuelt indstillede iltbeholder vil iltrobotten automatisk regulere mængden af den ilt der er nødvendig. Det sparer personalet på hospitalerne for meget tid og endnu vigtigere, der er større sikkerhed for af KOL patienten får lige netop den mængde ilt der er brug for.

Det er et væsentligt fremskridt når det på et tidspunkt bliver til virkelighed. Projektet løber over 3 år og du kan læse mere om det her.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This