Dagens nyheder (10. april 2018) med hvor mange børn der får en diagnose, ADHD, angst er foruroligende. Især hvis de får Ritalin.

http://www.kl.dk/Om-KL/Presse-og-nyheder/Nyhedsbreve-fra-KL/Momentum/

Andelen af børn og unge med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

 

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Fra 2010 til 2017 er andelen, der har fået en diagnose inden de fylder 15 år steget fra fire til ni procent. Det stiller store krav til kommunernes tilbud og sætter økonomien under pres. For der skal være ansatte nok, og de skal have flere kompetencer, end det er tilfældet i dag.

Hollandske forskere har fundet bevis på at stimulanser som bliver anvendt i behandlingen af ADHD har forskellig virkning mht. påvirkning af den umodne hjerne vs. den modne hjerne.

Undersøgelsen, blev offentliggjort i https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213158217301365.

Den undersøgelse var først med at undersøge hvordan virkningen af methylphenidate i barndommen  påvirker et barns umodne hjerne mht. neurotransmitteren GABA.

Virkningen af Methylphenidate, også kendt som Ritalin er undersøgt meget grundigt hos voksne. Ritalin har været kendt i 60 år.
Før nu er der ingen undersøgelser der har set på de mulige langtidsvirkninger af Ritalin på den udviklende hjerne. Altså hos børn hvis hjerne stadig udvikler sig til omkring 23 års alderen.

“Dyrestudier viste, at når dyr bliver behandlet med methylphenidat/Ritalin i løbet af barndommen fortsætter virkningerne langt op i voksenalderen.
Forskeren fortsætter: “Dette foruroliger mig, da det ikke er blevet undersøgt hos mennesker. Psykiatere udskriver i stigende grad methylphenidat til børn for at reducere akutte symptomer på ADHD.

Sammen med resten af forskergruppen ønskede jeg derfor at undersøge dette hos mennesker for at få mere viden om disse mulige vedvarende virkninger.”

Solleveld fortsætter: “Denne undersøgelse fokuserer på et specifikt neurotransmittersystem: GABA-systemet,”
“Vi fandt ud af, at der er varige ændringer i dette neurotransmittersystem, når ADHD patienter bliver behandlet med Ritalin før de er 23 år – altså mens hjernen stadig er under udvikling.”

“Vi fandt ud af, at det ikke var tilfældet, når behandlingen blev startet efter ADHD patienten var 23 år, hvor vi antager at hjernen er modnet. Resultaterne viser, at behandling med methylphenidat i barndommen ændrer GABA neurotransmittersystem i hjernen langsigtet.”

Patienter, der som børn for første gang blev behandlet med stimulanter, viste væsentlig lavere GABA-niveauer i både det centrale og perifere nervesysten sammenlignet med dem, der startede behandling som voksne.
En dosis methylphenidat producerede også en signifikant stigning i GABA-niveauet hos patienter behandlet i barndommen, men ikke hos patienter behandlet i voksenalderen.

Men mere forskning er nødvendig for at styrke de foreløbige resultater og forstå dens konsekvenser.

Solleveld fortsætter: “Vi ved nu, at der er varige ændringer i GABA-systemet i hjernen efter behandling under hjernens udvikling,”
“Vi ved dog ikke endnu om hvorfor og hvordan disse ændringer kommer til udtryk i en persons adfærd, ydeevne på psykologiske tests eller andre personlige karakteristika.”

Undersøgelsen er en del af et større projekt “effekterne af psykotropiske lægemidler på udviklende (umodne) hjerne.

“Denne undersøgelse består af en randomiseret klinisk forsøgsdel, hvor 50 børn og 49 voksne blev behandlet i 4 måneder med enten methylphenidat (Ritalin) eller placebo og et tværsnitsstudie. Vi analyserer i øjeblikket alle data fra både tværsnitsundersøgelsen og de kliniske forsøg og forventer at rapportere mere om dette emne i den nærmeste fremtid.”

Bekymring, når vi endnu ikke med sikkerhed ved hvor meget Ritalinen påvirker vores adfærd i voksenlivet skulle vi nok være meget varsomme med at udskrive det til børn.


Vi ved øjensynligt at det skader umodne hjerne, blot endnu ikke hvor meget.
Vi ved åbenbart at Ritalin påvirker GABA hos børn pga. af deres umodne hjerne.
Derimod virker det ikke til, at voksne, med modne hjerner har varige skader.

Det hjælper altid at lære vores børn hvordan de trækker vejret mest effektivt.

Pin It on Pinterest

Share This