Osteoporose er en tilstand, der er udbredt hos post-menopausale kvinder, der i starten af postmenopause måske ikke synes at det har nogen forbindelse med vejrtrækning.

Osteoporose er en sygdom med nedsat knogletæthed eller overdreven knogletab og er en almindelig årsag til knoglebrud hos især ældre kvinder.
Osteoporose rammer 200 millioner kvinder over hele verden, hvor næsten en ud af to kvinder over 50 år sandsynligvis vil opleve et knogleskørhedsrelateret brud. Hos kvinder over 45 udgør tilstanden flere indlæggelsesdage end diabetes, hjerteanfald eller brystkræft.

Det kan forårsage gentagne brud på ryghvirvlerne, der hæfter på ribbenene, som kan føre til en overdreven kurve i rygsøjlen som bliver kaldt thorax kyfose.
Ved torax kyfose er den gennemsnitlige kyfose-vinkel omkring 50º blandt kvinder og ca. 44º blandt mænd.

Vinklen øges med alderen.
Hver gang en af ​​disse brysthvirvler bliver brudt, krymper lungekapaciteten med en reduktion i “forced vital capacity” på 9%.

Når forskning har undersøgt sammenhængen mellem osteoporose og respiration med hensyn til indvirkningen på den mekaniske funktion, er der gjort meget lidt for at måle lungesundhed hos kvinder med osteoporose – der ikke har en registrering af en kronisk luftvejssygdom.

Det faktum, at kvinder med osteoporose ofte klager over åndenød, førte til en undersøgelse i 2018. Forskere teoretiserede over skrøbeligheden i brystkassen, som er typisk for knogletab og osteoporose.

Hvordan det påvirker åndedrætsfunktionen negativt ved at hæmme kroppens reaktioner på normale vejrtrækningsstimuli og således påvirke blodsyre-base-balancen.
Helt enkelt sagt giver ribbenenes skrøbeligheden rent instinktive ændringer i vores vejrtrækningsmønstre, som er designet til at beskytte svækkede knogler.

Kvinder der ikke havde vejrtrækningsmæssige lidelser, nyrelidelser eller anæmi og blot knoglesvaghed udgjorde den gruppe forskerne vurderede denne teori ud fra. Derfor målte de hos denne gruppe kvinder lungefunktionen, blodgas-niveauerne i arterierne, åndedrætsmønstrene og regulatoren af respirationen.

Gruppen tog heller ikke tog nogen medicin, der så vidt vides ikke ændre blodets pH-værdi.
Kvindernes resultater blev sammenlignet med en kontrolgruppe af kvinder, der ikke havde knogleskørhed.

Resultaterne viste for første gang, at kvinder med knogleskørhed eller knogletab, der aldrig havde røget, viste forstyrrelser i udvekslingen i blodgassen og ændringer i åndedrætsmønstre sammenlignet med aldersmatchede raske kvinder.
Forskellene viste ikke et resultat af anatomiske ændringer eller andre tilstande såsom kardio-respiratorisk sygdom. Dette er den første undersøgelse, der ser på gasudveksling og åndedrætsmønstre, hvor deltagerne blev valgt for at minimere forvirrende faktorer, såsom åndedrætssygdom, rygning, medicin og anatomiske overvejelser.

Lungevolumen i hvile og under træning var ens hos alle kvinderne, men forskellene i vejrtrækningsmønstre og gasudvekslingsværdier mellem kvinder med eller uden knoglesvaghed var signifikante, selvom alle værdier faldt inden for normale reference-områder. Forskelle omfattede ændringer i det respiratoriske svar på CO2, lavere niveauer af CO2 i arterie og ilt, et højere arteriel/ alveolær ilttryk, der antyder en defekt diffusion af ilt fra blodet til lungerne og højere pH-niveauer i blodet.

Interessant nok har knogletab været forbundet med depressive symptomer. Post-menopausale kvinder har øget risiko for depression på samme tid i livet, som de er sårbare over for knogletab. Mens flere undersøgelser har fundet et forhold mellem knogletab og depression, har ingen identificeret årsagen til forbindelsen.

Osteoporose og knogletab er ofte u-diagnosticeret, indtil en kvinde får et brud. En undersøgelse fra 2018 viste imidlertid, at depressive symptomer er tegn på knogletab. Den viden vil kunne hjælpe til med at identificere kvinder med disse tilstande og bør udløse yderligere undersøgelse af knoglesundhed.

Ifølge en artikel fra 2019 anerkendes de biokemiske og fysiologiske virkninger af psykologisk stress som medvirkende faktorer til osteoporose.
Forskere så på beviser, der pegede på stress-associerede psykiske lidelser som risikofaktorer for osteoporose.
De foreslog, at terapier til behandling af psykisk sundhed kunne have fordele for knogletabspatienter.

Forskning indenfor dette emne er begrænset, men de undersøgelser, der findes, indikerer, at en personlig, mangesidet tilgang kan forbedre patientresultaterne, især hos dem, der har en højere risiko for at udvikle osteoporose.

Der findes yderligere en sammenhæng mellem osteoporose og angst.

En undersøgelse fra 2018 af 192 kvinder fandt, at kvinder med høje niveauer af angst var mere tilbøjelige til osteoporose-relateret brud.
Angstniveauer var forbundet med alder, depressive symptomer, år siden overgangsalderen og alder i overgangsalderen.
Forskere konkluderede, at angstniveauer hos post-menopausale kvinder var forbundet med og kunne forudsige sandsynligheden for reduceret knoglemineraltæthed i lændehvirvelsøjlen og hofterne.

Selvom det er interessant at undersøge sammenhængene mellem osteoporose og vejrtrækning, er der i øjeblikket ingen forskning, der tyder på en direkte sammenhæng mellem meno-pausal depression og angst, fysiske symptomer på knoglemineraltab og åndedrætsmønstre.
Det er imidlertid tilfældet, at adressering af dårlig vejrtrækning kan forbedre livskvaliteten væsentligt ved at reducere modtagelighed for et stort omgang af mentale og fysiske forhold.

Jeg har oprettet en lukket gruppe på Facebook for os med interesse i vejrtrækning. Kom og vær med  på Træk Vejret Bevidst & Afslappet.
Jeg håber du vil være med i gruppen og dele ud af dine spørgsmål og erfaringer.

Hvis du “bare” vil have et par tips i ny og næ, er du meget velkommen til at besøge mig på Facebook Træk Vejret Kontrolleret & Bevidst 

Hvis du har venner, familie og kollegaer du tror kunne have glæde af at bliver opdateret omkring vejrtrækning vil jeg være taknemmelig hvis du deler.

Du er også meget velkommen til at dele dine tanker med mig.

Giv din vejrtrækning et tjek

Har du en mistanke om, at din vejrtrækning ikke er helt som den skal være, vil jeg gerne hjælpe dig.
Jeg hjælper mennesker der hyperventilerer, overventilere, overånder – kært barn har mange navne. Mange gange hedder det også kronisk, skjult hyperventilations-syndrom. Det er når det er svært at sætte fingeren lige på der hvor årsag/virkning er svær at finde. Det oplagte og på ingen måde skjulte, kunne være astma, KOL, allergier, forhøjet blodtryk, søvnapnø og andre lidelser der har forbindelse med åndedrættet.

Metoden henvender sig til både børn, unge, voksne og ældre med vejrtrækningsproblemer fordi øvelserne bliver tilpasset til lige præcis dit behov!

Det er mere end 15 år siden jeg begyndte at arbejde efter den metode der hedder Buteyko åndedrætsmetoden, den arbejder jeg stadig med og kombinerer den nu med CapnoTraining. Når jeg bruger en CapnoTrainer kan både du og jeg se på din vejrtrækning fra åndedræt til åndedræt. Så får vi vished for, om den opfylder de rent fysiologiske normer.
Den viden sætter dig i stand til at få mere ud af din sport og motion. Eller bare en væsentlig øget livskvalitet og sidst men ikke mindst være aktiv med dine børn, børnebørn, blive en bedre motionist.

Et besøg hos mig erstatter ikke besøget hos din læge. Får du medicin skal du huske at rette dig efter de anvisninger du har fået af din læge.

Slå på tråden, den trådløse 40403401 eller send mig en mail på mailto:lwb@astmacare.dk

Pin It on Pinterest

Share This