Behandling, ikke medicin, får astmapatienter til at føle sig bedre tilpas, viser undersøgelse

Nogle gange giver vores sind os den mest kraftfulde medicin af alle.

En ny undersøgelse fra Harvard Medical School har i en undersøgelse vist at for astmapatienters vedkommende kan placebo effektenvære sige så effektiv som den medicinske standard terapi – patienterne oplevede virkelig klare fordele ved ”snyde” behandlingen.

Forskerne rekrutterede 39 patienter som led af kronisk astma og gav dem vilkårlige behandlinger med en ud af fire behandlingsmuligheder:

  1. Albuterol/Salbutamol inhalator. Almindelig kendt for hurtig virkning i behandling af astmasymptomer
  2. Placebo inhalatorer
  3. Snyde akupunktur, patienterne fik opfattelsen af at de fik akupunkturbehandlinger men deres hud blev ikke udsat for akupunkturnåle
  4. Slet ingen behandling

Resultatet som blev beskrevet i the New England Jounal of Medicine viste vigtigheden af, helt bogstaveligt, at omsorgen for patienterne og ikke kun det at forsyne patienterne med medicin var af afgørende betydning.

Alle de 39 patienter som led af mild til moderat astma mente at placebobehandlingen var lige så effektiv som den virkelige medicinske behandling.

De der fik Albuterol/Salbutamol behandlingen mente at kunne registrere en 50% forbedring af deres symptomer. De der fik falsk Albuterol/Salbutamol svarede ligeledes at de kunne mærke en 50% fremgang mens de som fik snyde akupunktur oplevede en subjektiv forbedring på 46%.

Den eneste behandling som ikke havde virket særligt godt iflg. patienterne, var den gruppe som overhovedet ikke havde modtaget nogen form tor terapi. Denne gruppen med astmatikere var blevet sendt hjem uden behandling efter at have ventet i adskillige timer. Der var blot 21% i denne gruppe som rapporterede om forbedring.

Kun da forskerne målte patienternes evne til at puste luft ud ved en lungefunktionstest stod det klart at det kun var patienterne i Albuterol/Salbutamol gruppen som havde opnået forbedringer. FEV1 testen forbedredes med 20% med astmamedicinen, næsten tre gange mere end de 7% fremgang hos patienter der havde fået snyde akupunkturen, erstatnings albuterol eller ingen behandling.

Studiet viser at placebo behandlingen kan være meget virkningsfuld på patienternes vurdering af egne symptomer og gavner lige så meget som rigtig medicin. Det viser samtidig også at selvrapportering ikke er særlig præcis i vurdering af kontrol over symptomer. Undersøgelsen kastede lys over det brugbare i placeboeffekten når der er tale om klinisk behandling.

Undersøgelsen viser tydeligt at medicin ikke alene helbreder – der skal omsorg til.

http://healthland.time.com/2011/07/14/study-in-asthma-patients-placebo-treatments-feel-just-as-good-as-the-drug/#ixzz1SHUeXGbK

 

Pin It on Pinterest

Share This