• Hvad drejer det sig om?
 • Hjælper Astma Care programmet alle astmatikere?
 • Hvad er Astma Care “pengene tilbage garanti”
 • Er resultaterne af denne terapi vedblivende?
 • Er øvelserne vanskelige?
 • Hvordan med min praktiserende læge?
 • Hvad med sport og fitness mens jeg lærer Astma Care programmet?
 • Er der andet udstyr eller yderligere medicin forbundet med det?
 • Kan der være farligt?
 • Hvor lang tid tager det at genlære at trække vejret?
 • Hvilke betingelser stiller Astma Care?
 • Hvad koster det at deltage i Astma Care programmet?
 • Hvor er Astma Care programmet tilgængeligt?

 

Astma Care er et 8 timers vejrtrækningsprogram der strækker sig over 3 – 4 uger.

Astma Care workshops lærer du at trække vejret efter Buteyko metoden på 3 x 45 minutters superviserede træningssessioner og vejledning og træning i øvelserne.
Som en del af Astma Care programmet modtager deltagerne en omfattende træningsmanual og mulighed for en tolv måneders opfølgning på enten e-mail eller telefon for at sikre at alle deltagerne bliver selvhjulpne i udførelsen af terapien.
Alle personer der deltager bliver i stand til at behandle deres egen astma på en helt naturlig måde.

For at opnå alle fordelene, er det nødvendigt at øvelserne praktiseres mindst 2 x 1 time daglig i mindst 5 uger og samtidig indføre en mindre livsstilsændring som skal fremme et godt helbred.
Hvis retningslinierne følges fuldstændig vil deltagerne opleve en betydelig forbedring i forhold til astma symptomerne og øget livskvalitet.
Livsstilsændringer og vejrtrækningsøvelser vil ikke virke forstyrrende på deltagernes normale daglige aktiviteter. De opnåede resultater vil være nok til at få deltagerne til at ønske at være motiveret for at fortsætte resultaterne. Formålet med de daglige øvelser er at gøre metoden så indarbejdet i hverdagen at deltagerne til slut ikke tænker over øvelserne og bare lever livet med de nye gode vaner. Samtidig med at gøre øvelserne til en del af den måde deltagerne fra nu af trækker vejret på, hjælper de ligeledes deltagerne til at få styr på astmaen, så deres anfald bliver mindre, mildere og sjældnere.

træk vejret frit

Om vejrtrækningsøvelserne

Antallet af mennesker med astma i Danmark øges år for år. Mere end 300.000 mennesker lider af astma. Derfor kan Buteyko vejrtrækningsmetoden markant hjælpe til med at nedsætte antallet af astmatikere og samtidig effektivt og sikkert yde hjælp og støtte.

 • Klienter bliver hjulpet til at skifte til at trække vejret med næsen i stedet for med munden, som en del af livsstilsændringen.
 • Klienter bliver hjulpet til at vende deres skjulte hyperventilering til normal vejrtrækning
 • Klienter lærer at iagttage deres vejrtrækningsniveau og deres astma og ligeledes at være opmærksom på hvad der går forud og bestemmer et anfald
 • Klienter lærer om faktorer der er af vigtighed for deres astma, hvilket også omfatter simple livsstilsændringer som er befordrende for et godt helbred. 

Hjælper Astma Care programmet alle astmatikere?

Astma Care programmet er en meget effektiv terapi for alle astmatikere. Den eneste hindring er manglende motivation og manglende helhjertet indsats de første uger af træningen.
Buteyko Åndedrætsteknik som den bliver undervist i hos Astma Care er blevet videnskabeligt evalueret i Rusland og Australien og resultaterne viser en effektivitet for alle astmatikere på 90% betydelig forbedring mht. behovsmedicin og en nedgang på hele 49% mht. steroider.
Til dato har klienter der har fulgt anvisninger og trænet programmet berettet om væsentlige forbedringer og fremgang, ligesom en reduktion i medicinforbrug ved at deltage i Astma Care workshops.
Det er Astma Care politik at arbejde med hver klient indtil de selv kan udøve terapien på en korrekt måde.

Hvad er Astma Care ”pengene tilbage garanti”?

Astma Care garanti er, at hvis du en måned efter at have deltaget i vores workshop ikke oplever en væsentlig forbedring i din tilstand, kan du uden beregning deltage i en efterfølgende workshop.
Hvis du, efter at have deltaget i denne efterfølgende undervisning og ved at praktisere øvelserne som trænet i løbet af undervisningsperioden i yderligere en måned stadig ikke har oplevet en væsentlig forbedring i din tilstand, vil du få halvdelen af din indbetaling tilbage.
I perioden bliver du bedt om at sende din morgen og aften CP – enten via mail eller sms.

Er resultaterne af denne terapi vedblivende?

Væsentlig nedsættelse af astma anfaldene og evnen til at kontrollere dine astma symptomer er vedblivende. Når en klient har nået en kontrol pause på fyrre sekunder i en seks måneders periode, vil symptomerne ikke vende tilbage. Lejlighedsvis vil milde symptomer vender tilbage og disse vil forsvinde ved igen at koncentrere sig om sin vejrtrækning.
Hvis det lette og reducerede åndedræt opretholdes vil effekten af metoden vare ved.

Er øvelserne vanskelige?

Buteyko Vejrtræknings metoden som den bliver undervist i ifølge den korrekte og originale russiske model kan udføres indenfor rimelige grænser. Vejrtrækningsøvelserne er enkle og simple at forstå og følge. Børn bliver undervist i specielle øvelser der passer til dem.

Hvordan med min praktiserende læge?

Fortæl din læge om hvad du gør, så han eller hun kan følge med i dine fremskridt. Nogle læger kender ikke til Astma Care programmet og Buteyko Clinic, derfor vil jeg tilbyde at fortælle dem om metoden eller sende materiale til dem efter nærmere aftale. Astma Care terapi vil få større bevågenhed gennem min korrespondance og møde med læger. Det er mit ønske at flere og flere læger vil slutte sig til antallet af læger der bliver opmærksom på denne behandlingsmetode og byde denne mulighed velkommen til at anbefale en medicin fri metode.

Hvad med sport og fitness mens jeg lærer Astma Care programmet?

Vi beder klienter begrænse deres sportsaktiviteter til mild træning de første fire uger for ikke at forværre vejrtrækningen. Astma Care tilbyder korrekt åndedrætstræning til mennesker med astma som vil resultere i større fitness og et minimum risiko for at påvirke deres tilstand. Lige så snart klienterne bliver vant til at trække vejret korrekt, er træning og sportsaktiviteter noget af det bedste for helbredet. Medlemmer af Rugby teams, australske svømmere og fodboldspillere, Leicester Rugby team har gennemført Buteyko åndedrætsteknik.

Er der andet udstyr eller yderligere medicin forbundet med det?

Nej, Astma Care lærer mennesker at få styr på deres egen situation – helt naturligt. Som en del af den anbefalede diet plan viser studier at mangel på visse mineraler og vitaminer hos astmatikere er diskutable. Klienter skal blive ved med at tage deres forebyggende receptpligtige medicin og kun at tage behovs medicin når det er nødvendigt.

Kan der være farligt?

Astma Care programmet er fuldstændig sikkert når det bliver udført korrekt og klienter fortsætter med at tage deres forebyggende medicin indtil de aftaler andet med deres egen praktiserende læge. Det er vores politik at arbejde sammen med hver enkelt klient indtil de har en god forståelse af metoden og er i stand til at udføre den korrekt.

Hvor lang tid tager det at genlære at trække vejret?

Det afhænger af alder og alvorligheden af situationen. Jo mere klienterne træner og er motiveret for at følge programmet jo hurtigere kommer resultaterne.
Mange mennesker oplever resultater allerede indenfor de første dage efter workshoppen – dvs. nedsat symptomer, forbedret søvn, reduceret slim mængde, forbedret fordøjelse, et forøget energi niveau og ofte nedsat brug af behovs medicin.
Mere dybtgående forbedringer vil ske over tid.

Hvilke betingelser stiller Astma Care?

Klienter hos Astma Care skal vedblive med at tage deres forebyggende receptpligtige medicin.
Efter nogle uger hvor klienten har gennemført Astma Cares Buteyko Clinic programmet og derfor opnået betydelig forbedring af symptomerne, beder vi klienterne tage kontakt til deres praktiserende læge som vil vurdere klientens forbedrede tilstand.
Hver enkelt klient hos Astma Care underskriver en kontrakt som godtgør at de ikke på nogen måde vil ændre deres medicinering uden deres praktiserende læges viden og samtykke.
Alle mennesker over 5 år kan deltage i Astma Care programmet da det er let at følge og at udføre.
Alle klienter under 18 år skal have deres forældres eller værges underskrift på deltagelse i programmet og alle klienter under 15 år deltager i programmet sammen med deres forældre eller værge, deres deltagelse er naturligvis uden beregning.

Hvad koster det at deltage i Astma Care programmet?

Deltagelse i programmet koster kr. 3.700 og inkluderer deltagelse i workshops, omfattende manual og 12 måneders opfølgnings support enten pr. e-mail eller telefon. Hvis der er flere børn, søskende fra samme familie der deltager i programmet samtidig vil første barn betale fuld pris og efterfølgende børn ½ pris. Forældredeltagelse er naturligvis gratis, under forudsætning af, at forældrene ikke er astmatikere!

Hvor er Astma Care programmet tilgængeligt?

For at finde ud af hvor og hvornår vi afholder vores næste workshop i dit område, beder vi dig rette henvendelse til Lise Windfeld Bornerup, telefon 70 27 68 68 eller via mail info@astmacare.dk

Pin It on Pinterest

Share This