Måske har du også lært, læst eller hørt, at det tager 21 dage at danne nye vaner.

Er der noget om snakken eller er den en myte?

Der var engang …!

Tilbage i 1960erne, skrev en plastikkirurg, dr. Maxwell Maltz, en selvhjælpsbog om sine tanker om adfærdsændringer.
Bogen hedder Psycho-cybernetics. Den var en supersælger – solgte omkring 30 millioner eksemplarer.

Dr. Maltz havde bemærket, at det i gennemsnit tog hans patienter der havde fået udført plastik kirurgi, 21 dage at blive vant til de nye ændringer i deres udseende.
På baggrund af disse observationer drog dr. Maltz den konklusion at det tog omkring 21 dage før det nye mentale billede havde erstattet det gamle uønskede billede.

Hans arbejde fokuserede primært på det ”selvbillede” som relaterede til både visuelle og følelsesmæssige aspekter af ”selv”.

Mantraet ”21 dage” til at danne en ny vane var et uheldigt pop-presseresultat.
Den populære teori solgte millioner af bøger og blev ophævet til en ”sandhed” sådan vi nu tror at de 21 dage er den optimale tid det tager for at styrke og ændre nye adfærdsmønstre.

Det er ikke sandt!

Phillipa Lally et al. undersøgte hvor lang tid det tager at skabe nye adfærdsmønstre så de bliver automatiske.
Undersøgelsen fra 2010 viser at lette opgaver muligvis kræver mindre tid og for mere komplicerede opgaver er virkeligheden mere gennemsnitlig 66 dage. Og nogle adfærdsændringer kræver længere tid.

”Det at udføre adfærden mere regelmæssigt blev integreret med en bedre tilpasning til opgaven. Den tid det tog deltagerne at nå 95% – at gå fra deres nuværende adfærd til at danne deres automatiske adfærd – løber i en lige linje fra 18 til 254 dage. Dette tidsspand viser også hvor længe det tager det enkelte menneske at nå deres grænse af automatik og viser tydeligt at det tager rigtig længe.”

Det at gøre noget konstant i adskillige dage er ikke nok til at blive en automatisk respons eller vane – selv om det er nok til at hjælpe os med at begynde at acceptere nye ændringer og vænne sig til dem.
Som noget positivt, selv om du skulle springe over en dag, eller yde lidt mindre vil det ikke sende dig ud på et sidespor når du er overbevist om at alle dine anstrengelser bidrager til at skabe ny adfærd. Du bliver ikke slået hjem hvis du genoptager din nye vane inden for kort tid.

Det, at mangle en mulighed for at udføre adfærden mange gange hver dag påvirker ikke vanedannelsesprocessen væsentlig.
Det der er vigtigt er at gentage adfærden på en sådan måde at den indgår som en naturlig del af hverdagen.Så bliver den en vane du bruger til daglig – og du har opnået at gøre den nye vane automatisk.

For behandlere der hjælper deres klienter med at opnå nye, sunde adfærdsmønstre, er det klart at behandleren skal være inspirerende for at lykkes med at gennemføre processen.
Det tager måske 21 dage – i de fleste tilfælde tager det længere tid før vanen er blevet så automatisk at den er fuldstændig indarbejdet i det daglige liv.

Ændringer af adfærdsmønstre er en proces der er for individuel til at være receptpligtig!

Mine klienter kommer for at lære at trække vejret som deres krop er bedst tjent med. Det vil sige, at vi først skal arbejde på at finde årsagen til den uhensigtsmæssige vejrtrækning og de symptomer det giver.
Når vi har fundet ud af hvor det ”gik galt” skal vi finde ud af hvilket problem vejrtrækningen løste. For vores vejrtrækning er jo vaner.
Vi er vant til at trække vejret på den ene eller anden måde alt efter omstændigheder.
Det er sjældent vi overvejer om det er den bedste måde for kroppen før der er noget der går galt.

Når vi har fundet det der trigger den måde at trække vejret på, erstatter vi den gamle vane med den nye, sundere vane.
Naturligvis går det ikke fra det ene øjeblik til det andet. Det kan gå virkelig hurtigt – det kan gå rigtig langsomt.

Sjovt nok oplever mine klienter forandringerne relativt hurtigt og det motivere til at blive ved med at arbejde med den nye vane. Og så sker der det, at det bliver svært at vedligeholde den gamle vane.

https://www.facebook.com/AmazingMusiciansPage/videos/301278477262331/

Giv din vejrtrækning et tjek

Har du en mistanke om, at din vejrtrækning ikke er helt som den skal være, vil jeg gerne hjælpe dig. 
Jeg hjælper mennesker der hyperentilerer, overventilere, overånder – kært barn har mange navne. Mange gange hedder det også kronisk, skjult hyperventialtions syndrom. Det er når det er svært at sætte fingeren lige på der hvor årsag/virkning er svær at finde. Det oplagte og på ingen måde skjulte, kunne være astma, KOL, allergier, forhøjet blodtryk, søvnapnø og andre lidelser der har forbindelse med åndedrættet. 

Metoden henvender sig til både børn, unge, voksne og ældre med vejrtrækningsproblemer fordi øvelserne bliver tilpasset til lige præcis dit behov!

Det er mere end 10 år siden jeg begyndte at arbejde efter den metode der hedder Buteyko åndedrætsmetoden, den arbejder jeg stadig med og kombinerer den nu med CapnoTraining. Når jeg bruger en CapnoTrainer kan både du og jeg se på din vejrtrækning fra åndedræt til åndedræt. Så får vi vished for, om den opfylder de rent fysiologiske normer.
Den viden sætter dig i stand til at få mere ud af din sport og motion. Eller bare en væsentlig øget livskvalitet og sidst men ikke mindst være aktiv med dine børn, børnebørn, blive en bedre motionist.

Et besøg hos mig erstatter ikke besøget hos din læge. Får du medicin skal du huske at rette dig efter de anvisninger du har fået af din læge.

Slå på tråden, den trådløse 40403401 eller send mig en mail på mailto:lwb@astmacare.dk

Pin It on Pinterest

Share This