Overvågningen af pH-værdien sker via et netværk af kemoreceptorer der er fordelt i hele kroppen og registrerer værdierne i en sensor der sidder i lillehjernen.

Sammenligningen med en trykkoger ligger lige for. Trykket i trykkogeren udløser ventilerne på trykkogeren, når trykket når et bestemt tryk og dampen slippet ud. I medulla obligata, lillehjernen sidder vores vejrtrækningscenter der registrerer målingerne.
Hvis ventilerne er indstillet forkert vil dampen blive sluppet fri for tidlig og maden bliver ikke kogt.

Vores vejrtrækningscenters sensorer er underlagt vores vejrtrækningsmønster og den vane vi har trænet. Ofte gennem lang tid, ja endda mange år.
Alle disse vaner har vi trænet med det eneste formål “at kunne tage det næste åndedræt.”

Kroppens pH-værdi ændrer sig konstant. Der gør den baseret på hvad vi gør og vores aktivitetsniveau. Når sensorerne opfatter disse ændringer bestemmer sensorerne hvorvidt vi behøver at korrigere pH-værdien, eller ikke!

Hvis niveauet falder og blodet dermed bliver mere syreholdigt vil kroppen begynde at producere bikarbonat som er en basisk/alkalisk buffer. 

Hvis niveauet går i den modrette retning vil kroppen begynde at fremstille kulsyre som er en syre buffer. 

Ingen af disse buffere kan dannes undtagen hvis vi har et tilstrækkeligt lager af kuldioxid til rådighed.

I modsætning til det, der er den almindelige overbevisning, handler vejrtrækning ikke kun om ilt. Bortset fra alvorlige traumer løber vi aldrig tør for ilt fordi den luft der omgiver os indeholder fire gange så meget ilt, som vi behøver for at opnå en fuldstændig mætning af vores blod. 

Selve den ide at større eller hurtigere eller dybere giver os mere ilt er noget vrøvl – på lige fod med at kuldioxid er en giftig gasart!

CO2 er den kritiske faktor i transporten af ilt i blodet og en frigørelsesmekanisme. Derfor er det så vigtigt at koncentrationen af CO2 altid er på det højeste niveau.

Vi kan ikke stole på nogen eksterne kilder til CO2 ifm. denne vigtige afbalanceringsproces. Mængden i luften omkring os er ubetydelig, da det er en planteføde, og det grønne omkring os simpelthen spiser det op.
Vi skaber vores eget kuldioxid gennem stofskifte-/forbrændingsprocessen, hvor komplekse kulhydrater, sukker og proteiner nedbrydes i deres komponenter, hvilket frigiver CO2 og vand som biprodukter. For at kroppen skal fungere optimalt, er det nødvendigt, at CO2 trykket i lungernes alveoler ligger mellem 38mmHg – 42mmHg.
Det måler jeg vha. min CapnoTrainer™ i min klinik.

Som vi er blevet enige om, behøver vi ikke have lagerplads til ilt, hvorimod vi skal have plads til at lægge den CO2 vi selv producerer, på lager. Den skal være tilstede når der er behov for den. Denne opbevaring finder sted i lungerne – dette forunderlige organ som kun har denne ene hoved funktion, at være klar til, at vi kan tage det næste åndedræt. Nemlig at bringe ilt fra atmosfæren og udlufte uønskede produkter ved stofskifteproduktionen. Og det er kun uønskede biprodukter der er tale om. CO2 skal være til stede og fastholdes for at opretholde det nødvendige tryk i lungerne og overflødigt CO2 skal udluftes og ikke mere end det overflødige. Det kan være svært at forstå, fordi vi i tide og utide lærer, at CO2 er giftig og noget vi skal komme af med så vidt muligt. Det betyder, at vi aktivt gør det sværere for os selv at få et sundt åndedræt hvis vi forsøger at fjerne mere CO2 end det kroppen har behov for.

Hvis vi har en dysfunktionel vejrtrækning over en periode bliver vejrtrækningscentrets indstilling ændret til et lavere niveau. Det er noget skidt for det betyder at den “rigtige” måling af CO2 ændres fordi den pga. vores vejrtrækningsvane nu opfattes som overdreven og derfor kræver at vi ændre vejrtrækningsmønster. Det betyder, at vi igen vil skal bruge munden og den øverste del af brystkassen fremfor næsen og diafragma for at få den samme fornemmelse af “luft nok”.

Så i stedet for at komme af med det normale overskud af CO2 kommer kroppen aldrig i nærheden af at nå det optimale CO2 niveau. Og det lader os tilbage med alle vejrtrækningsproblemerne!

Fortsættelse følger…

Jeg har oprettet en lukket gruppe på Facebook for os med interesse i vejrtrækning. Kom og vær med  på Træk Vejret Bevidst & Afslappet.
Jeg håber du vil være med i gruppen og dele ud af dine spørgsmål og erfaringer.

Hvis du “bare” vil have et par tips i ny og næ, er du meget velkommen til at besøge mig på Facebook Træk Vejret Kontrolleret & Bevidst 

Hvis du har venner, familie og kollegaer du tror kunne have glæde af at bliver opdateret omkring vejrtrækning vil jeg være taknemmelig hvis du deler.

Du er også meget velkommen til at dele dine tanker med mig.

Giv din vejrtrækning et tjek

Har du en mistanke om, at din vejrtrækning ikke er helt som den skal være, vil jeg gerne hjælpe dig.
Jeg hjælper mennesker der hyperventilerer, overventilere, overånder – kært barn har mange navne. Mange gange hedder det også kronisk, skjult hyperventilations-syndrom. Det er når det er svært at sætte fingeren lige på der hvor årsag/virkning er svær at finde. Det oplagte og på ingen måde skjulte, kunne være astma, KOL, allergier, forhøjet blodtryk, søvnapnø og andre lidelser der har forbindelse med åndedrættet.

Metoden henvender sig til både børn, unge, voksne og ældre med vejrtrækningsproblemer fordi øvelserne bliver tilpasset til lige præcis dit behov!

Det er mere end 10 år siden jeg begyndte at arbejde efter den metode der hedder Buteyko åndedrætsmetoden, den arbejder jeg stadig med og kombinerer den nu med CapnoTraining. Når jeg bruger en CapnoTrainer kan både du og jeg se på din vejrtrækning fra åndedræt til åndedræt. Så får vi vished for, om den opfylder de rent fysiologiske normer.
Den viden sætter dig i stand til at få mere ud af din sport og motion. Eller bare en væsentlig øget livskvalitet og sidst men ikke mindst være aktiv med dine børn, børnebørn, blive en bedre motionist.

Et besøg hos mig erstatter ikke besøget hos din læge. Får du medicin skal du huske at rette dig efter de anvisninger du har fået af din læge.

Slå på tråden, den trådløse 40403401 eller send mig en mail på mailto:lwb@astmacare.dk

 

 

Pin It on Pinterest

Share This