Dine rettigheder som klient hos AstmaCare

Samtykkeerklæring

Registreret NLP Psykoterapeut
Trainer, Buteyko Breathing Educators Association
Fellow at Buteyko Professionals International BPI

Lise Windfeld Bornerup
Skolevej 8 G
8250 Egå

Telefon 40 403 401
CVR 30294621

Inden vi indleder et samarbejde modtager du et spørgeskema fra mig. Det er nødvendigt for vort samarbejde at du udfylder spørgeskemaet så omhyggeligt som muligt da det danner grundlag for min behandling af dig i min klinik.
Det er kun mig der har adgang til din journal.
I løbet af vort samarbejde er det muligt at du modtager yderligere spørgeskemaer til hjælp for behandlingen.
Jeg har tavshedspligt.
Hvis jeg skulle få brug for at dele nogle af de oplysninger du har givet mig kan det kun ske med din forudgående skriftlige tilladelse.
Jeg opbevarer dine data på følgende måde:
Når jeg har modtaget dine informationer bliver spørgeskemaet opbevaret online i mapper kun jeg har adgang til. Jeg har ikke din journal liggende i papirform.
Når vi kommunikerer skriftligt foregår det via et SSL krypteret mail system.

Når vores samarbejde er tilendebragt gemmer jeg dine informationer 2-3 år hvorefter jeg sletter din mappe med informationer.

Du har ret til indsigt i de indsamlede data og ligeledes ret til at bede om sletning. Ligeledes kan du trække dit samtykke tilbage.

Databeskyttelsespolitik

Dataansvarlig:
 • Lise Windfeld Bornerup
 • CVR.: 30.29.21.46
 • Skolevej 8G, 8250 Egå
 • AstmaCare + ButeykoClinic
 • +45 40403401
 • lwb@astmacare.dk
Formål:
 • Formålet med indsamling af data er nødvendig for at yde behandling ifm. vejrtrækningssmæssige problemer/lidelser
 • Indsamle email, navn til mailings

Kategorier af registrerede personer:

 • Klienter i klinikken
 • Nyhedsbrevsabonnenter
Oplysninger om personerne:

Almindelige og følsomme: Identifikationsoplysninger: navn, adresse, e-mail, telefon, fødselsdato/Cpr.

Klienterne udfylder spørgeskema med helbredsoplysninger, tidligere indlæggelser på hospital, år diagnose stillet, tidligere og nuværende sygdomme/symptomer, arvelige sygdomme i familie, medicin, medicinforbrug, formål med behandlingen.

Journaloptegnelser:
 • Jeg fører optegnelser ifm. konsultationer, undervisning, behandling

Jeg indsamler information i klientens online mappe og bruger kun i sjældne tilfælde at udskrive journal på papir (hvis klient udtrykkelig udbeder sig journalen i papirform.)

Modtagere af personoplysninger: Udelukkende Lise Windfeld Bornerup

Sletning:
 • Forventet tidspunkt for sletning af oplysninger: 3 – 4 år efter seneste konsultation. Dog skal visse oplysninger gemmes i henhold til bogføringsloven i op til indeværendeår + 5 år.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger:
 • Jeg opbevarer indhentede skemaer i klientens online mappe
  Behandlingsprogrammer (CapnoTrainer®) findes på AstmaCare’s PC og resultaterne af træningen gemmes under klientens initialer. Data kan kun læses af personer der er certificeret til at administrere programmet gennem leverandøren af instrumentet og programmet.
  PC’en har kode, antivirus, firewall, antimalware og 24/7 online backup.
  Klientmapper findes på Dropbox.

Databehandlere:

Unoeuro
MailChimp
AstmaCare
ButeykoClinic

UnoEuro anvender sikker og krypteret mail gennem frypteringsformen SSL. Serverne står i Danmark og mine sites ligger derfor hosted i EU.

Online konsultationer:
zoom.us

Online back-up:
Crashplan
Dropbox

 

Risikovurdering

Generel lav risikovurdering.

Ift. risiko for hacking af site og mail vurderer jeg en lav risiko. Jeg anvender anerkendte og pålidelige programmer til beskyttelse af data.

Pin It on Pinterest

Share This