De nedre luftveje er mere usmidige og kontrollerede strukturer, hvor der ikke er dele der kan bevæge sig i forhold til hinanden – lige med undtagelsen af ”voicebox.”

De består af disse dele:

Epiglottis – strubelåg

Supraglottis – den øverste del af strubelåget

Stemmelæberne

Glottis – mellemrummet mellem stemmelæberne

Subglottis – pladsen under stemmelæberne

Trachea – luftrøret

Bronkietræet

Bronkietræet
Bronkietræet er et fordelingsnetværk af strukturer, forgreninger over de 200m2 overflade bronkietræet består af. Eller omsat til noget mere visuelt, næsten en helt tennisbane.

For at sikre en balanceret pH værdi i hele vores system sker det ved at tilbageholde kuldioxid. Kroppen skal producere og stille tilstrækkeligt CO2 til rådighed for at opfylde kravene ift. hvad buffer-systemet kræver.

Det muliggør funktionen af ilt-transport og ilt-frigivelse
Det opretholder optimal ventilation ift. perfusion pr. minut.
Det betyder, at normalt skal der være ligevægt i perfusion og ventilation, dvs. maksimal gasudveksling. Hvis ventilationen til alveolerne faldet så stiger PCo2 og PO2 falder. Altså iltmætningen falder og giver mindre perfusion.

Bronkietræet er alvorligt påvirket ved mundånding
Den fysiske funktion bliver kompromitteret af spasmer.

Den primære beskyttende forsvarsmekanisme, indsnævring af bronkierne, er blevet forvandlet til en sygdom for at der kan medicineres.

Forholdet mellem Ventilation – Perfusion V/Q
Det er med begreber og målinger som disse, at der opstår så meget forvirring, da der er så stor variation i definerede normer sammenlignet med faktiske virkelige data.

Ventilationsmængden (V) refererer til volumen af indåndet og udåndet luft, normalt i løbet af et minut.
I mange, mange år blev dette betragtet som 4 – 6 liter luft pr. minut svarende til omtrent 8-10 vejrtrækninger pr. minut, fordi tidal-volumen, luftmængden i en “normal” indåndings- / udåndingscyklus er mellem 380-420 ml for kvinder og 500 ml for mænd.

Perfusions hastigheden (Q) refererer til den samlede volumen af blod, der når lungekapillærerne i samme periode.

Set fra det ideelle fysiologiske synspunkt vil den ilt vi bliver forsynet med via ventilationen være lige netop til at mætte blodet helt og fuldt. Hos den typiske voksne kan 1l blod indeholde omkring 200ml ilt. 1l tør luft indeholder omkring 210ml ilt. Under disse forhold er den ideelle ventilation perfusion omkring 0,95.

Så ændrer vi fokus fra det strengt fysiologiske synspunkt til det virkelige liv vi lever!
Virkeligheden er resultatet af fast food, ændring i livsstil og miljømæssige stressorer, altså ”the new normal” hvor minutvolumen er mere end fordoblet.
Ifølge Cleveland Clinic, januar 2019* er den normale respirations hyppighed for voksne mellem 12 – 20 vejrtrækninger pr. minut. Det vil være mellem 6 – 10l luft pr. minut. Tænk på, hvad det betyder for kroppen at skulle ”forarbejde” så meget mere end nødvendigt. Det er nemt at forestille sig betydningen, hvis vi i stedet for luft konverterer luften til kilo.
Og lige så vigtigt, effekten af al den ekstra luft der flyder over den meget følsomme slimhinde. Altså ved nærmest en fordobling af minutvolumen V/Q bliver ventilationen 1,6 som man kun kan sige er ubalanceret og en af konsekvenserne af denne ubalance et fald i hæmoglobinets affinitet/tilknytning til ilt.

”Funktionel” vejrtrækning i hvile
Der findes ikke noget vi kan sige er normal vejrtrækning… fordi det er en dynamisk proces som altid bliver justeret i forhold til aktiviteten. Og så alligevel!
Når vi måler vejrtrækningen hos tusindvis af mennesker i hvile og tager et gennemsnit af målingerne kommer vi frem til en definition af “funktionel” vejrtrækning.

8 – 10 vejrtrækninger pr. minut
4 – 5l luft pr. minut
Næse og diafragma
Afslappet og stille
Optimal ilttransport og frigivelse af ilt
Balanceret biokemi og kroppens pH værdi

Ved at bruge disse mekanikker og dynamikker vil lungernes alveoler have det korrekte CO2-tryk for at sikre integriteten af den kemiske akse.

Så helt fundamentalt er den kemiske akse altafgørende for de regulerende reflekser af ilt, kuldioxid og pH-værdien på ethvert tidspunkt.

*https://www.ccjm.org/content/86/1/21
Fortsættelse følger…

Jeg har oprettet en lukket gruppe for os med interesse i vejrtrækning på Facebook .
Jeg håber du vil være med i gruppen og dele ud af dine spørgsmål og erfaringer.

Hvis du har venner, familie og kollegaer du tror kunne have glæde af at bliver opdateret omkring vejrtrækning vil jeg være taknemmelig hvis du deler.

Du er også meget velkommen til at dele dine tanker med mig.

Giv din vejrtrækning et tjek

Har du en mistanke om, at din vejrtrækning ikke er helt som den skal være, vil jeg gerne hjælpe dig.
Jeg hjælper mennesker der hyperventilerer, overventilere, overånder – kært barn har mange navne. Mange gange hedder det også kronisk, skjult hyperventilations syndrom. Det er, når det er svært at sætte fingeren lige der hvor årsag/virkning er svær at finde. Det oplagte og på ingen måde skjulte, kunne være astma, KOL, allergier, forhøjet blodtryk, søvnapnø og andre lidelser der har forbindelse med åndedrættet.

Metoden henvender sig til både børn, unge, voksne og ældre med vejrtrækningsproblemer fordi øvelserne bliver tilpasset til lige præcis dit behov!

Det er mere end 15 år siden jeg begyndte at arbejde efter den metode der hedder Buteyko åndedrætsmetoden. Den arbejder jeg stadig med og kombinerer den nu med CapnoTraining. Når jeg bruger en CapnoTrainer kan både du og jeg se din vejrtrækning fra åndedræt til åndedræt. Så får vi vished for, om den opfylder de rent fysiologiske normer.
Den viden sætter dig i stand til at få mere ud af din sport og motion. Eller bare en væsentlig øget livskvalitet og sidst men ikke mindst være aktiv med dine børn, børnebørn, blive en bedre motionist.

Et besøg hos mig erstatter ikke besøget hos din læge. Får du medicin skal du huske at rette dig efter de anvisninger du har fået af din læge.

Slå på tråden, den trådløse 40403401 eller send mig en mail på mailto:lwb@astmacare.dk

 

 

Pin It on Pinterest

Share This