Hvad er astma?

Der er ikke en universelt accepteret definition af astma.

Ordet ‘astma’ bruges som en fællesbetegnelse til at dække en tilstand, der er karakteriseret ved episoder med åndenød, der er forårsaget af en periodisk forsnævring af bronchiolerørene – eller luftvejene – i lungen. Der er mange faktorer, der bidrager til udviklingen af astma til at begynde med, og mange, der kan fremkalde anfald. Dertil kommer, at disse vil variere fra person til person.

Den bedste definition er, at astma er en tilstand, hvor luftvejene i lungerne er betændte og derfor er mere følsomme over for specifikke faktorer (udløsende faktorer), der kan få luftvejene til at indsnævres og derved reducere luftstrømmen gennem dem og give personen åndenød og/eller gøre vedkommende forpustet. Denne overfølsomhed i luftvejene har den medicinske betegnelse ‘hyperreaktivitet i luftvejene”. Kilde: www.laegeserien.dk

Astma definition:

Astma er karakteriseret af anfaldsvis åndenød. Anfaldene af åndenød kan være ledsaget af hoste, trykkende fornemmelse i brystet samt pibende og hvæsende vejrtrækning. Ved ubehandlet eller dårligt behandlet astma optræder anfaldene ofte også om natten. Astma anfaldene kan udløses ved kontakt med uspecifikke eller specifikke provokerende faktorer (pollen, dyrehår, tobaksrøg, dufte, varme, kulde), og astma kan være anstrengelses udløst. I enkelte tilfælde er anstrengelsesudløst astma eneste symptom. Der kan være atopisk disposition og andre atopiske symptomer, men dette er ikke obligat.

Astma er karakteriseret af lungesymptomer samt døgnvariation i peakflow > 20%( dog mere end 60 l/min), reversibilitet over for 2-agonist og bronkial hyperreaktivitet over for irritanter.

DaturaKronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), er karakteriseret af vedvarende obstruktiv lungefunktionsned-sættelse med FEV1/FVC <70% , samt ubetydelig effekt af 2 -agonist og kortikosteroid, i.e. ændring i FEV1 < 200 ml (i stabil fase). I tilfælde af tilstedeværelse af begge lidelser findes obstruktivt nedsat lungefunktion og respons på 2-agonist/kortikosteroid i varierende grad. Kronisk i betegnelsen kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er først og fremmest for at adskille det fra astmasygdommen, hvor patienterne i stabil fase typisk vil have normal lungefunktion. Kilde: www.hosp.dk

Enhver god lægebog vil beskrive astma i mere tekniske vendinger, men “vanskelighed med at trække vejret” er den del som alle astmatikere kender til, selv om det varierer fra mildt generende til livstruende. Der er en dramatisk stigning i astma gennem det sidste århundrede. Det anslås nu at 100 – 150 millioner mennesker på verdensplan er påvirket af astma, men det er ikke et nyt fænomen.

Vendingen “astma” er en græsk oversættelse af gispen eller stønnen. Problemet kan dateres så langt tilbage som 2000 år f.k. hvor kinesiske læger brugte urten Ma Huang mod problemet. Den første kendte optegnelse af symptomerne findes hele 3500 år tilbage i det egyptiske manuskript som kaldes Ebers Papyrus. Gennem tiderne har astma haft fra ingen til stor bevågenhed: symptomerne og deres ledsagende frygt er blevet beskrevet af mange prominente historiske skikkelser, lige fra den berømte græske læge, Hippocrates.

Gennem tiderne har der været mange forskellige teorier knyttet til hvad der forårsager astma, og derfor kar der ligeledes været anbefalet en mængde forskellige helbredelsesmetoder lige fra ridning, stærk kaffe, tobak, håndspålæggelse, kloroform og ikke at forglemme “at drikke blodet fra ugler i vin” som de gjorde i det antikke Rom.

Det var ikke før “for nylig” i det attende århundrede at Lavoisier gav os den første virkelige forståelse for lungernes funktion, og dermed ligeledes dannede basis for vores forståelse af det respiratoriske system og astma. Før dette, var det almindelig viden at luften blev trukket ned i lungerne for at afkøle vores krop. Lavoisier’s bidrag var at luften bliver trukket ned i lungerne for at give energi til stofskiftet og at kuldioxid og varme bliver fremstillet som et product i processen. Lavoisier’s arbejde godtgjorde at ilt er essential for at opretholde liv.

Pin It on Pinterest

Share This