Det internationalt anerkendte engelske tidskrift Thorax skriver i et review om forekomsten af astma og påvirkningen af A-, C-, og E-vitamin via kosten.

Mennesker der via kosten får relativt lidt A- og C- vitamin har en væsentlig øget risiko for at udvikle astma eller få andre vejrtrækningsproblemer. E-vitamin niveauet hos patienter med svær astma var væsentligt lavere sammenlignet med patienter med let astma.
Published Online First: 30 April 2009. doi:10.1136/thx.2008.101469
Thorax 2009;64:610-619
Copyright © 2009 BMJ Publishing Group Ltd & British Thoracic Society.

Pin It on Pinterest

Share This