Den engelske forening British Thoracic Society har anerkendt Buteyko Metoden.

Anerkendelsen blev givet i 2008.

Retningslinjerne for astmabehandling efter Buteyko Åndedrætsmetoden i Storbritannien er af ”Scottish Intercollegiate Guidelines Network, http://www.sign.ac.uk/ under British Thoracic Society, http://www.brit-thoracic.org.uk/  blevet udnævnt som ”formodentlig virksom”.

Dette er den højeste anerkendelse den komplementære astmaterapi kan opnå.

De følgende trin er mulige:

3+ stærke videnskabelige beviser for virksomt
2+ formodentlig virksom
1+ muligvis virksom
+/- lige så stærke beviser for virkning som ingen virkning
0 ingen videnskabelige beviser om virkning
-1 muligvis virkningsløs
-2 formodentlig virkningsløs
-3 stærke videnskabelige beviser for virkningsløs

Mens Buteyko Metoden blev givet en +2 modtog Yoga kun +/- og andre åndedrætsteknikker et 0.

Der var ingen metoder der opnåede 3+

Pin It on Pinterest

Share This