Hvor godt dit helbred er lige nu og her!

Kontrolpausen giver dig godt et fingerpeg om det.

Sådan tager du din kontrolpause:

Træk vejret stille og roligt ind og ud gennem næsen. Efter en udånding holder du dig for næsen og ser hvor mange sekunder du kan holde vejret uden du bliver stresset og kan trække vejret normalt bagefter!

< 10 sekunder – rigtig dårlig livskvalitet fordi du ikke er så rask som du kunne ønske dig
> 10 sek. lidt bedre livskvalitet, du har stadig mange af de symptomer der generer dig
> 20 sek. din livskvalitet er betydelig bedre – du har færre generende symptomer
> 30 sek. nu er du ved at have det meget bedre – du har ikke de store begrænsninger i dagligdagen
> 40 sek. du er godt på vej til at være fri for mange livsstilssygdomme!

Når din kontrolpause er over 60 sek. i 6 mdr. er du astmafri!

Brug uret til at checke din kontrolpause

  • :
  • :

Bloggen

Nyt om behandling af post-COVID 19 syndrom

Det, der på engelsk bliver benævnt som ”long COVID” eller det, vi på dansk kalder senfølger eller post-COVID 19-syndrom, ved vi nu mere om i behandlingsøjemed. Den foreløbige seneste undersøgelse kan du læse om på Sciencedirect.com Novel Respiratory Therapy for the...

læs mere

Sang og Åndedrætsøvelser

At trække vejret ind i den øvre del af brystkassen skaber besvær med den kontrollerede udånding, som er en del af det at synge. Åndedrættet kan i den øvre del af brystet nemt føre til over-ånding/hyperventilation – altså det at tage mere luft ind, end kroppen har brug for.

læs mere

Stimulering af vagusnerven: Hemmeligheden bag bedre sundhed

For hurtigt at opsummere: fibre fra vagusnerven stimulerer systemer som omfatter hjerte og lunger.
Når du trækker vejret ind, sætter det vores sympatiske nervesystem mere fart på vores hjerteslag.
På udåndingen udskiller vagusnerven ”vagusstuff”/acetylkolin ACh. ACh, acetylkolin sænker hjertefrekvensen via det parasympatiske nervesystem (PNS).

læs mere

Husk at besøge AstmaCares spændende shop!

Pin It on Pinterest

Share This